Color Options

نام دامنه خود را جستجو کنید

فرصت را از دست ندهید و قبل از دیگران دامنه خود را ثبت کنید

با بیش از 8 سال سابقه،بزرگترین مرکز ثبت دامنه فارسی در ایران با امتیازات ویژه

دامنه فارسی

اولین انتخاب در اینترنت ملی ایران بزودی دامنه های فارسی فراگیر میشود

 • قابل استفاده در سراسر دنیا
 • حضور در صفحه اول گوگل
 • کلمات کلیدی در حال اتمام است!
 • سایت شما بدون دامنه فارسیناقص است
 • برند خود را به فارسیثبت کنید
ثبت دامنه فارسی

دامنه انگلیسی

مرکز تخصصی ثبت دامنه ثبت بیش از ده هزار دامنه تاکنون

 • با بیش از 8 سالسابقه فعالیت
 • بیش از ده هزار کاربر
 • امکان پرداخت آنلاین در شبکه شتاب ایران
 • امکان پرداخت از طریقپی پال
 • امکان جستجوی آنلاین دامنه
ثبت دامنه انگلیسی

دامنه با پسوند جدید

ثبت بیش از 140 نوع پسوند جدید پسوندهای کاملا فارسی

 • ثبت دامنه با پسوند .بازار
 • ثبت دامنه با پسوند .شبکه
 • همزمان با صدور مجوز از موسسه آیکان
 • امکان مدیریت آنلاین دامنه
 • مناسب سایتهای تخصصی
جستجوی پسوندهای جدید

چـــرا مـــا ؟

ما اولین مرکز تخصصی دامنه در ایران هستیم

بزرگترین مرکز ثبت دامنه فارسی در ایران

اطلاعات بیشتر

خـــدمات اختصـــاصی مــــا

کسانی که به مـــــا اعتمـــــاد کردند چه میگویند ؟